logo

Governing Council

Sir Ashok Haranahalli. Chairman

Sri G T Kumar. Vice Chairman

Sri R T Dyavegowda. Member

Sri R Sheshagiri. Member

Sri. B K Manjunath. Member

Sri.C M Thimmappa gowda. Member

Sri M S Thammannagowda Member

Sri H A Venkataram Member

Sri S C Siddaramappa Member

 

index